Huỳnh Đức, Tuấn “nhím” lo giữ ghế

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cuộc gặp lại giữa hai cựu danh thủ đất Sài Gòn Lư Đình Tuấn và Lê Huỳnh Đức, tại sân Chi Lăng, vô cùng căng thẳng khi cả đội khách TPHCM lẫn chủ nhà SHB Đà Nẵng không được phép thua

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090308031829451P0C1026/huynh-duc-tuan-nhim-lo-giu-ghe.htm