Huyện ủy Thanh Trì bồi dưỡng kiến thức tới 420 cán bộ

Ngày 21/9, Huyện ủy Thanh Trì khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới tới 420 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật nhấn mạnh: Mục đích của lớp bồi dưỡng là nhằm cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

420 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý tham gia lớp học.

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao nhất, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì đề nghị các đồng chí trong Ban Quản lý lớp học và các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt những kinh nghiệm, cập nhật những kiến thức mới nhất cho lớp học; nghiêm túc trong công tác quản lý học viên, đồng thời tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy học tập.

Đối với các học viên, cần ưu tiên sắp xếp thời gian để tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ các buổi lên lớp để tiếp thu tốt nhất kiến thức mà các giảng viên, báo cáo viên truyền đạt góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Các cán bộ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phục vụ công tác trong tình hình mới.

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì quản lý đã được nghe đồng chí Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy truyền đạt những nội dung mới, thể hiện qua các chuyên đề: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của BTV Thành ủy Hà Nội; Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức, viên chức và xây dựng chính quyền đô thị từ thực tiễn TP Hà Nội do giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực 1 và Học viện hành chính Quốc gia truyền đạt…

Nam Bắc

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-uy-thanh-tri-boi-duong-kien-thuc-toi-420-can-bo.html