Huyện Ứng Hòa: Trồng mới 400 mẫu rau ngắn ngày

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngay trong ngày 13-11, sau khi nhận 430 kg hạt giống rau của thành phố hỗ trợ đợt 1, đã có 3 xã Đội Bình, Liên Bạt và Đồng Tiến huyện Ứng Hòa (Hà Nội) triển khai gieo trồng 400 mẫu rau. Các xã Phù Lưu, Hòa Nam, Hòa Phú... cũng đang tiếp tục đăng ký giống để phát cho xã viên.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/187356