Huyện Triệu Sơn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 15-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn đã trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngay sau hội nghị, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị mình.

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện các nghị quyết, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Lê Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/huyen-trieu-son-hoc-tap-quan-triet-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-5-bch-trung-uong-dang-khoa-xiii/168157.htm