Huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới

  20 liên quanGốc

  Sáng 26-4, huyện Thường Tín tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

  Sáng 26-4, huyện Thường Tín tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

  Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện Thường Tín đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Thương mại dịch vụ phát triển mạnh. Sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ổn định, bình quân giai đoạn năm 2015 đến 2020 tăng 15%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt hơn 973 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2010.

  Sau mười năm xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động được gần 4.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 55,1 triệu đồng, gấp 4,1 lần so với năm 2010. Số người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt tỷ lệ 95,3%.

  Toàn bộ 28 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có năm xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện đạt chín tiêu chí theo quy định của Trung ương, trong đó, nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như tỷ lệ đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; tỷ lệ trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa… Huyện Thường Tín phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, phát triển thành quận giai đoạn từ 2025 đến 2030.

  Cũng tại buổi lễ, bốn xã: Hà Hồi, Nhị Khê, Văn Bình và Vạn Điểm vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội. Nhiều tập thể, cá nhân được thành phố và huyện khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

  MINH VÂN

   Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/huyen-thuong-tin-dat-chuan-nong-thon-moi-643506/