Huyện Thống Nhất: Nhiều chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả

Đến nay, huyện Thống Nhất đã hình thành nhiều chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bước đầu đạt hiệu quả tốt. Việc tổ chức sản xuất theo chuỗi nhằm mục đích cắt giảm chi phí, quản lý được chất lượng sản phẩm cũng như hài hòa được lợi ích của các đối tác trong chuỗi giá trị, bảo đảm lợi ích cho nông dân. Kết quả, huyện đã tiêu thụ trên 12 ngàn tấn nông sản, gồm các loại trái cây chủ lực như: chôm chôm, sầu riêng, chuối, tiêu và rau.

Nông dân trồng tiêu tại xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất). Ảnh tư liệu

Mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các hợp tác xã (HTX) với công ty, doanh nghiệp cũng khá hiệu quả, điền hình như: HTX nông nghiệp Vườn Xanh thu mua sản phẩm chôm chôm và sầu riêng của 98 hộ tham gia HTX với quy mô trên 228 hécta; Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chuối giữa Cơ sở kinh doanh Cường Hoa và Cơ sở kinh doanh Phạm Hiển Vinh với 341 hộ dân trên diện tích hơn 479 hécta… Tuy nhiên, vẫn còn một số chuỗi quy mô khá nhỏ, manh mún, thiếu liên kết, sức cạnh tranh yếu nên hiệu quả chưa cao.

Vy Vy