Huyện Thống Nhất có tỷ lệ phân loại rác tại nguồn đạt 30%

  Báo Đồng Nai
  102 liên quanGốc

  Theo báo cáo của Phòng TN-MT H.Thống Nhất, từ năm 2015, địa phương đã triển khai thí điểm việc phân loại chất thải rắn tại nguồn ở xã Gia Tân 3. Đến năm 2017, đồng loạt triển khai tại 10 xã trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của huyện đạt khoảng 30%, trong khi đó mục tiêu đề ra năm 2022 là 50%.

  Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ phân loại chất thải, Phòng TN-MT huyện vừa phối hợp với Sở TN-MT tổ chức tập huấn cho các tuyên truyền viên về phân loại chất thải rắn tại nguồn; tăng cường truyền thông về phân loại chất thải và phòng, chống rác thải nhựa… Ngoài ra, huyện đầu tư trang bị thùng rác cho một số tuyến đường chính, đồng thời đưa ra yêu cầu về tỷ lệ thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại các khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

  Ban Mai

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202208/huyen-thong-nhat-co-ty-le-phan-loai-rac-tai-nguon-dat-30-3130349/