Huyện Thanh Trì kiện toàn lực lượng Thanh tra xây dựng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - UBNB huyện Thanh Trì vừa tổ chức lễ ra mắt lực lượng Thanh tra xây dựng (TTXD) huyện, xã, thị trấn theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=37167