Huyện Thạch Thành sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho gần 1.300 trẻ em từ 11 tuổi đến dưới 12 tuổi

Huyện Thạch Thành được phân bổ 1.440 liều vắc xin và sẽ thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 11 đến dưới 12 tuổi tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tập huấn hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 18-4-2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đợt này, huyện Thạch Thành được phân bổ 1.440 liều vắc xin và sẽ thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 1.287 trẻ em từ 11 đến dưới 12 tuổi tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với mục tiêu đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng, thực hiện nhanh nhất tiến độ tiêm chủng, đảm bảo nhanh chóng đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao để phòng, chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo trong công tác tiêm chủng, huyện Thạch Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ, kịp thời, chính xác lịch tiêm chủng đến các đối tượng thuộc diện tiêm chủng; hướng dẫn những việc cần thực hiện trước, trong và sau khi tiêm chủng để người được tiêm chủng hợp tác thực hiện. Cập nhật đầy đủ đối tượng tiêm chủng và đồng bộ hóa dữ liệu, quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân lên hệ thống quản lý tiêm chủng trên trang điện tử tiemchungcovid19.gov.vn theo quy định của Bộ Y tế.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thạch Thành chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng tại các nhà trường và tổ chức tiêm vét tại trạm y tế xã, thị trấn đảm bảo an toàn và đẩy nhanh nhất tiến độ tiêm chủng; bố trí sẵn sàng các tổ, đội cấp cứu lưu động thường trực tại các điểm tiêm chủng với đầy đủ các điều kiện nhân lực, thuốc, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiêm chủng. Cùng với đó, huy động sự tham gia của giáo viên các trường, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tại địa phương hỗ trợ công tác tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn phòng, chống dịch COVID-19; an ninh trật tự tại tất cả các điểm tiêm.

Ngày 20-4, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành đã tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi.

Trên cơ sở lượng vắc xin được Sở Y tế phân bổ và số lượng trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện cũng đã phân bổ cho các cụm tiêm; thực hiện cấp phát, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin và vật tư tiêm chủng ở tất cả các điểm tiêm chủng theo quy định.

Thời gian tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 phủ mũi 1 cho trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi diễn ra từ ngày 21 đến 22-4-2022.

Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/covid-19/huyen-thach-thanh-se-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-gan-1-300-tre-em-tu-11-tuoi-den-duoi-12-tuoi/157358.htm