Huyện Tân Phú có 47 trường đạt chuẩn quốc gia

Thời gian qua, huyện Tân Phú đã tăng cường đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất trường, lớp học, đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học cho các trường; xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy và học trên địa bàn.

Ngoài ra, nhiều trường còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, dạy và học; tăng cường áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật (STEM/STEAM).

Huyện đã xây dựng mới 2 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 47, đạt tỷ lệ 81%. Trong đó, bậc mầm non có 16/20 trường, bậc tiểu học có 16/20 trường, bậc trung học cơ sở có 15/18 trường đạt chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục củng cố nhân sự cán bộ quản lý giáo dục ở các đơn vị theo quy định. Hiện nay, toàn ngành giáo dục của huyện có hơn 2,3 ngàn viên chức và người lao động. Về trình độ, cán bộ quản lý trường học đạt trên chuẩn đào tạo 100%; giáo viên mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn 100%; giáo viên tiểu học đạt chuẩn hơn 98,3%...

Hải Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/trang-dia-phuong/202406/huyen-tan-phu-co-47-truong-dat-chuan-quoc-gia-af24dff/