Huyện Phú Xuyên triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2017

Sáng 17/5, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất (SX) vụ mùa - vụ hè thu 2017 và chuẩn bị SX vụ đông 2017 - 2018.

Dự hội nghị có lãnh đạo UBND huyện và gần 100 cán bộ UBND các xã, thị trấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTXNN trong toàn huyện.

Huyện Phú Xuyên triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2017 - Ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành phát biểu tại Hội nghị.

Vụ mùa - vụ hè thu năm 2017, toàn huyện có kế hoạch gieo trồng 8.599,9 ha. Trong đó, cây lúa 7.964,7 ha, diện tích cấy lúa bằng máy 1.050 ha, năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên. Cây màu và rau các loại 635,2 ha. Tổng sản lượng thóc đạt 47.788 tấn trở lên. Cơ cấu giống chủ yếu là các giống lúa thuần năng suất cao, như: Khang dân đột biến, ĐB6, ĐB5, TBR36, 45 chiếm 70% diện tích…. Đối với cây màu, sử dụng các giống ngô lai VN4, VN10, VN20, NK4300, ngô lai đơn HN45, Lạc MD7, VD116. Cây đậu tương hè thu sử dụng các giống đậu tương DT84, ĐT26, DDT - 12. Về thời vụ gieo trồng đối với cây lúa gieo mạ dược từ ngày 5/6 - 13/6, mạ khay gieo 1 đợt từ 8 - 11/6.
Phát biểu chị đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Trần Công Thành yêu cầu các địa phương, căn cứ kế hoạch SX vụ mùa - vụ hè thu 2017 của huyện đã giao để xây dựng kế hoạch SX vụ mùa của đơn vị mình, trong đó mở rộng các diện tích cấy máy và chủ động trong công tác phòng chống lụt bão. Thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cho SX vụ đông 2017 - 2018. “UBND huyện sẽ tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện như giống, làm đất, phân bón, điều tiết nước… phấn đấu cấy xong trong tháng 6/2017. Thời vụ gieo trồng cây màu hè thu tập trung từ ngày 25/5 - 30/6/2017. Bên cạnh đó, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 50 % kinh phí mua giá thể đối với diện tích cấy máy. Khảo nghiệm giống lúa Đại Dương 2 trong vụ mùa tại 2 xã Hồng Minh và Văn Hoàng. Triển khai thực hiện chương trình lúa hàng hóa tại xã Phú Túc, Hoàng Long, Phượng Dực và Tri Trung” - ông Thành cho biết.