Huyện Nhơn Trạch dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, tính đến cuối tháng 4-2024, huyện Nhơn Trạch là đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cao nhất toàn tỉnh. Theo đó, Nhơn Trạch đã giải ngân được hơn 158 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 66% kế hoạch giao.

Trong khi đó, theo UBND huyện Nhơn Trạch, tính đến thời điểm giữa tháng 5-2024, đối với nguồn vốn ngân sách huyện, địa phương đã giải ngân được hơn 173 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch giao.

Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Nhơn Trạch là hơn 1.350 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương 691 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 423 tỷ đồng và vốn ngân sách huyện hơn 238 tỷ đồng.

Đến nay, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, trong tổng số 691 tỷ đồng bố trí cho Dự án Thành phần 4 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), Dự án Đường vành đai 3- Thành phố Hồ Chí Minh, huyện Nhơn Trạch đã giải ngân được 70 tỷ đồng, đạt hơn 10% kế hoạch. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, địa phương đã giải ngân được hơn 122 tỷ đồng, đạt gần 29% kế hoạch.

Quỳnh Nhi

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/huyen-nhon-trach-dan-dau-toan-tinh-ve-giai-ngan-von-dau-tu-cong-eaa5886/