Huyện nghèo đi lên bằng cách nào?

Các nhà khoa học và sinh viên một trường đại học uy tín ở Hà Nội vừa có chuyến đi khảo sát về thực trạng đời sống dân cư các huyện nghèo tiêu biểu ở các vùng, miền. Kết thúc chuyến dã ngoại, các đoàn tổ chức cuộc tọa đàm "nóng" với chủ đề làm thế nào để thúc đẩy các huyện này phát triển. Dưới đây là những ý kiến đáng chú ý:

Các nhà khoa học và sinh viên một trường đại học uy tín ở Hà Nội vừa có chuyến đi khảo sát về thực trạng đời sống dân cư các huyện nghèo tiêu biểu ở các vùng, miền. Kết thúc chuyến dã ngoại, các đoàn tổ chức cuộc tọa đàm "nóng" với chủ đề làm thế nào để thúc đẩy các huyện này phát triển. Dưới đây là những ý kiến đáng chú ý:

- Được biết, hiện cả nước còn 61 huyện nghèo nhất, tập trung phần lớn ở các tỉnh miền trung và miền núi phía bắc. Các huyện này có tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn một nửa, tổng dân số khoảng hai triệu rưỡi người.

- Chính phủ xác định vào năm 2020, khi chúng ta phấn đấu cơ bản là nước công nghiệp, các huyện nghèo nhất phải tiến kịp các huyện khác trên địa bàn cả nước. Nhiệm vụ đang đặt trước nhiều thách thức...

- Phải bắt đầu từ khâu mà chúng ta chưa quan tâm đúng mức, đó là cần khảo sát đánh giá đúng thực trạng nghèo của từng huyện, chỉ ra được nguyên nhân vì sao các địa phương này có tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế chậm phát triển.

- Cấp ủy, chính quyền từng địa phương không thể đứng ngoài cuộc, hoặc làm hình thức, thiếu bài bản. Quá trình này đòi hỏi chính quyền sở tại chủ động đánh giá đúng nền tảng, thế mạnh, mặt yếu để phát huy hiệu quả đầu tư.

- Các cơ quan khoa học, công nghệ cũng cần chủ động vào cuộc, không chỉ đi tiên phong chuyển giao khoa học kỹ thuật mà còn phải phát huy vai trò phản biện trong các dự án, công trình trọng điểm và cần ưu tiên...

- Mặt khác, các ngành, các địa phương cần coi trọng "tạo hành lang" cho các huyện nghèo phát triển nhanh bằng những cơ chế đặc thù tạo động lực. Ví như có cơ chế đẩy nhanh quá trình tạo nguồn nhân lực cho phát triển, đặc biệt là đẩy mạnh giáo dục nâng cao dân trí, thu hút trí thức trẻ về cơ sở, giải quyết việc làm tại chỗ gắn với đẩy mạnh xuất khẩu lao động...

- Theo công bố của cơ quan chức năng, để nâng cao đồng bộ hạ tầng kinh tế và xã hội cho 61 huyện nêu trên cần đầu tư tối thiểu hơn 23 nghìn tỷ đồng. Nhưng như tình hình ở nhiều tỉnh hiện nay, do thiếu nguồn vốn đầu tư nên đành bó tay...

- Trong bối cảnh kinh tế, tài chính đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, đó là một nguồn kinh phí khá lớn...

- Việc đánh giá mức độ, tính cấp thiết nguồn lực còn phụ thuộc vào quan điểm và tư duy giải quyết vấn đề... Thí dụ để so sánh, mới đây trong dự thảo dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, riêng tổng vốn giai đoạn một là 47.859 tỷ đồng... rồi cùng với đó là các dự án nhiều nghìn tỷ đồng đã và đang được trình cấp có thẩm quyền thông qua.

- Ở đây các địa phương phải trở về bài học: Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quá trình đổi mới tư duy của Đảng về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội đã được Chính phủ thể chế hóa thành các chính sách, kế hoạch, chương trình dự án cụ thể để triển khai. Nhờ vậy, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

- Một nhân tố quan trọng khác, đó là cơ quan chức năng cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tập trung kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở bảo đảm ngang tầm với yêu cầu năng lực giám sát, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các thành viên dự cuộc tọa đàm cùng chia sẻ quan điểm và đạt được sự đồng thuận với những vấn đề nêu trên.

LÊ MẬU LÂM