Huyện Mê Linh: Nâng trách nhiệm của công chức

Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mình về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”, huyện Mê Linh thường xuyên quán triệt phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức các đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Rõ người, rõ việc

Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, huyện đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng tới vị trí công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức. Quy chế đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp trong quản lý, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cá nhân. Từ đó, nâng cao ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thi hành công vụ. Huyện xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Thực hiện Kế hoạch 166 của UBND TP Hà Nội, Mê Linh đã tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan trên địa bàn nhằm bố trí đúng người, đúng việc. Trong đó, có 8 đồng chí được luân chuyển, tinh giản 9 biên chế và nhiều vị trí công chức, viên chức được bổ sung. Huyện đã cơ cấu giảm từ 3 Phó Chủ tịch UBND huyện xuống còn 2 đồng chí; 7 đơn vị xã, thị trấn mỗi đơn vị cũng giảm từ 2 Phó Chủ tịch UBND xuống còn một đồng chí.

Huyện Mê Linh: Nâng trách nhiệm của công chức - Ảnh 1

Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Mê Linh.

Huyện Mê Linh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực, có ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất trong thực thi công vụ. Huyện cũng thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) để phát hiện những quy định, thủ tục không cần thiết và xây dựng quy trình giải quyết hợp lý. Qua rà soát, huyện đã kiến nghị loại bỏ 5 thủ tục, xử lý 18 thủ tục không phù hợp. Tổng số TTHC đang thực hiện là 470 thủ tục, trong đó có 302 thủ tục cấp huyện, 168 thủ tục cấp xã. Số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2 ở cấp huyện là 254 thủ tục, cấp độ 3 là 2 thủ tục.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Anh Trần Tiến Dũng, cán bộ phụ trách LĐTB&XH xã Kim Hoa chia sẻ, mỗi khi có việc đến bộ phận một cửa của huyện đều được giải quyết nhanh gọn. Những hồ sơ vướng mắc cũng được hướng dẫn cụ thể, nên không phải đi lại nhiều lần. Theo thống kê, trong số 51.962 hồ sơ tiếp nhận, Mê Linh đã giải quyết 51.389 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn 51.173, đạt 99,6%, chỉ 0,4% quá hạn (216 hồ sơ). Các hồ sơ quá hạn hầu hết tập trung vào lĩnh vực đất đai, như xác định nguồn gốc đất, xác định thân nhân… Huyện đã cơ bản giải quyết các vụ việc phức tạp, tạo sự ổn định trong Nhân dân. Nhờ đó, 9 tháng năm 2016, số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp mới tăng hơn 90% so với cùng kỳ.

Hiện nay, Mê Linh đã triển khai giải quyết TTHC cho công dân mức độ 3 và 4, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn. Theo ông Tuấn, nhiều trụ sở UBND xã, thị trấn xây dựng đã lâu không đủ diện tích để bố trí cho bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin của các xã cũng chưa đáp ứng được, rất cần nâng cấp đường truyền, bổ sung trang thiết bị để người dân đến truy cập qua mạng. Mặt khác, nhiều người dân chưa tiếp cận được với công nghệ thông tin, nên việc giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 vẫn còn hạn chế, nhất là đối với những người lớn tuổi.