Huyện Long Điền hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương

Chiều 5/12, Ban CHQS huyện Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Long Điền đã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Cụ thể, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện dân quân tự vệ đạt 99% quân số; quân số khỏe đạt 99%.

Năm 2023, LLVT huyện Long Điền tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ xã Tam Phước và An Nhứt; hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện và đẩy mạnh xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện.

Dịp này, UBND huyện Long Điền khen thưởng 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2022.

NHÂN ĐOÀN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202212/huyen-long-dien-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-quan-su-quoc-phong-dia-phuong-966196/