Huyện Lộc Hà kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) đảm bảo nghiêm túc, thực chất, dân chủ, khách quan trong việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2022.

Sáng 22/12, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gợi ý các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cần tập trung kiểm điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gợi ý các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cần tập trung kiểm điểm.

Huyện Lộc Hà là một trong 4 địa phương được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, Ban Thường vụ và lãnh đạo huyện Lộc Hà đã tổ chức đánh giá nghiêm túc, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của tập thể và mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Theo nội dung kiểm điểm, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã tập trung bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên và xây dựng các chương trình công tác sát thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Qua đó, đã góp phần đề ra các biện pháp, giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhất là về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện các chủ trương lớn về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng các dự án trọng điểm, xây dựng NTM, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Hữu Thuần báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà năm 2022.

Đặc biệt, theo tinh thần Công văn số 1454-CV/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, ngoài kiểm điểm chung tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, hội nghị đã tập trung đánh giá, kiểm điểm 3 nội dung được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm.

Cụ thể là: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn và việc giải quyết các vấn đề về lĩnh vực đất đai.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà Phan Thành Chung kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nội dung còn hạn chế trong các lĩnh vực KT-XH.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đề xuất hướng khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, các vấn đề cần chú ý nhất là: công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, cán bộ cơ sở còn thiếu, nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ, huyện “lỗi hẹn” về đích NTM, thu ngân sách một số địa phương đạt thấp, nhiều vấn đề về đất đai chưa được giải quyết kịp thời, xử lý rác thải nông thôn chưa thực sự tốt...

Đối với các vấn đề được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm riêng, hội nghị đã phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và hướng khắc phục trong thời gian tới.

Cùng với chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn xử lý, khắc phục các khuyết điểm, các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và chất lượng các nội dung cần kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà.

Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/huyen-loc-ha-kiem-diem-tap-the-ca-nhan-lanh-dao-quan-ly-nam-2022/242051.htm