Huyện Lạc Sơn có 10 sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến thời điểm này, huyện Lạc Sơn có 10 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Trong đó, năm 2022, huyện có 4 sản phẩm được công nhận, gồm: thịt chua Lâm Tin, xã Vũ Bình; rượu cần Mường Khói, xã Ân Nghĩa; mật ong Thành An của HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Thành An, xóm Đồi Cả, xã Mỹ Thành; sim rừng Phương Bắc của Công ty TNHH Phương Bắc, xóm Cỏ, xã Mỹ Thành.

Sản phẩm OCOP 3 sao thịt chua Lâm Tin của hộ kinh doanh Trần Đình Lâm, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) sử dụng nguyên liệu sạch, quy trình sản xuất đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm OCOP 3 sao thịt chua Lâm Tin của hộ kinh doanh Trần Đình Lâm, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) sử dụng nguyên liệu sạch, quy trình sản xuất đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhằm nâng cao chất lượng cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP, thời gian qua, huyện đã xây dựng và xuất bản các ấn phẩm xúc tiến thương mại, video clip giới thiệu từng loại sản phẩm OCOP; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và tổ chức các lớp tập huấn chương trình OCOP cấp huyện cho các chủ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất. Các thông tin về hoạt động, sản phẩm, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của T.Ư, của tỉnh về chương trình OCOP thường xuyên được đăng tải, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Năm 2023, dự kiến huyện tiếp tục xây dựng 5 sản phẩm OCOP và đánh giá lại đối với 2 sản phẩm đã được công nhận.

P.V

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/12/181953/huyen-lac-son-co-10-san-pham-ocop.htm