Huyện Hóc Môn: Giá bồi thường dự án khu Văn hóa Giáo dục - Thể thao cao nhất 7.350.000 đồng/m2

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND Tp.HCM vừa chấp thuận về đơn giá đất bồi thường, hỗ trợ của dự án đầu tư xây dựng khu Văn hóa Giáo dục- Thể thao xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/21/023058/4185