Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị sẽ trở thành thị xã vào năm 2040

Hải Lăng cũng sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị.

Ngày 8/9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Theo đồ án, quy hoạch xác định mục tiêu huyện Hải Lăng sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, và là huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao vào giai đoạn 2025-2030, trở thành huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Trị; và là trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực. Đồng thời, huyện Hải Lăng sẽ được phát triển trở thành thị xã trước năm 2040, đạt đô thị loại IV.

Thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Về quy mô dân số, đến năm 2030, huyện Hải Lăng sẽ có 103.000 người, trong đó dân số đô thị là 20.000 người. Đến năm 2040, dân số đạt 132.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 66.000 người. Và đến năm 2050, dân số đạt 157.000 người, dân số đô thị khoảng 91.000 người.

Về không gian, quy hoạch định hướng huyện Hải Lăng phân thành 3 vùng phát triển. Trong đó, vùng 1 (gò đồi) bao gồm các xã Hải Phú, Hải Thượng, Hải Lâm, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh, và phần phía Tây thị trấn Diên Sanh có định hướng bảo vệ đầu nguồn, khôi phục sinh thái, tăng độ che phủ, phát triển lâm nghiệp bền vững và du lịch sinh thái.

Vùng 2 (đồng bằng) gồm 2 phần, đồng bằng cao (từ Quốc lộ 1 đến đường bộ cao tốc, khu vực địa hình cao phía Tây thị trấn Diên Sanh và một số khu vực giáp phía Tây đường bộ cao tốc) được định hướng phát triển kinh tế và đô thị tại khu vực giáp Quốc lộ 1. Ưu tiên và khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ yêu cầu có quỹ đất lớn dọc các tuyến Đông - Tây và dọc theo đường bộ cao tốc.

Và phần đồng bằng thấp, được định hướng sẽ duy trì sinh thái nông nghiệp, kết nối và nâng cao chất lượng môi trường sống của các cộng đồng dân cư hiện hữu, kết nối thành mạng lưới đan xen trong cảnh quan nông nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vùng trũng và du lịch khai thác cảnh quan nông nghiệp.

Vùng 3 (ven biển), bao gồm các xã Hải An, Hải Khê, và một phần các xã Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương. Khu vực này được định hướng phát triển thực hiện các dự án động lực quan trọng theo định hướng phát triển Khu kinh tế Đông Nam gồm các ngành, lĩnh vực: Sản xuất năng lượng, thương mại dịch vụ, logistics, giao thương quốc tế và cảng biển nước sâu. Xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ theo hướng hiện đại, kiến trúc cảnh quan hài hòa, đảm bảo an toàn môi trường.

Về không gian đô thị, dự kiến đến năm 2030, huyện Hải Lăng có 2 đô thị loại V (Diên Sanh và La Vang) và 1 khu vực phát triển đô thị (Hải Chánh). Trong đó, phát triển đô thị Diên Sanh hướng tới đạt một số tiêu chí của đô thị loại IV, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Đến năm 2040, phát triển huyện Hải Lăng đạt đô thị loại IV, là thị xã bao gồm tối thiểu 50% đơn vị hành chính cấp xã là phường.

Về phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đến năm 2030, sẽ tập trung đầu tư và hoàn chính đồng bộ hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Trị, Cụm công nghiệp Hải Thượng, Cụm công nghiệp Hải Chánh và một số khu - cụm công nghiệp khác trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Và đến năm 2040, sẽ thành lập tổ hợp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng quy mô khoảng 2.200 ha, có ranh giới từ Khu công nghiệp Quảng Trị đến giáp ranh cao tốc Cam Lộ - La Sơn; thành lập Cụm công nghiệp Thượng Lâm, Cụm công nghiệp Diên Sanh 2, Cụm công nghiệp Khu vực ngã 5, Cụm công nghiệp Hải Trường. Di dời Cụm công nghiệp Diên Sanh ra các khu vực Cụm công nghiệp Hải Trường và Cụm công nghiệp Diên Sanh 2…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho biết, theo quy hoạch này, trong tương lai, huyện Hải Lăng sẽ có tính chất và chức năng là khu vực kinh tế tổng hợp, dịch vụ du lịch, thương mại dịch vụ, nông nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ, định hướng trở thành khu vực trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh và là trung tâm trung chuyển hàng hóa khu vực.

Đồng thời, Hải Lăng cũng sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị. Là vùng có tiềm năng khai thác phát triển du lịch của tỉnh, phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và hệ thống di tích lịch sử.

Ngọc Tân

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/batdongsan/huyen-hai-lang-tinh-quang-tri-se-tro-thanh-thi-xa-vao-nam-2040-d198107.html