Huyện Đông Anh: Nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng

Hơn 1.000ha đất phải thu hồi, liên quan đến nhiều hộ gia đình nhưng tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện Đông Anh luôn được giữ vững. Tuy nhiên, do cơ chế, chính sách còn bất cập nên Đông Anh tiếp tục xây dựng giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần hình thành cơ sở hạ tầng vững chắc, tạo động lực cho huyện ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Thời gian tới, huyện Đông Anh đặt mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thái Hiền

Khó khăn trong GPMB

Theo Trưởng ban Bồi thường GPMB huyện Đông Anh Nguyễn Quang Đặng, tất cả dự án GPMB trên địa bàn huyện đều được phổ biến công khai về chế độ, chính sách, hỗ trợ và tái định cư tới từng hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. Ngoài ra, huyện còn tổ chức nhiều hội nghị, đối thoại để tuyên truyền, phổ biến các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tới gần 10.000 hộ dân, tổ chức hơn 300 hội nghị đối thoại để giải đáp các khó khăn, vướng mắc... Nhờ đó mà hầu hết nhân dân đồng thuận chủ trương của Đảng, chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao đất cho chủ đầu tư...

Đánh giá công tác GPMB thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đó là tiến độ GPMB một số dự án còn chậm, kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; một số dự án vẫn tồn tại thiếu sót gây bức xúc trong nhân dân... Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót do cơ chế, chính sách bồi thường GPMB của Nhà nước thường xuyên phải điều chỉnh, thay đổi, bổ sung, ví dụ như chính sách giao đất dịch vụ, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm, chính sách học nghề… Ngoài ra, do trước đây công tác quản lý đất đai chưa khoa học, thiếu chính xác khiến việc xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu... gặp khó khăn. Một số người dân chưa nhận thức đúng về chủ trương thu hồi đất, hiểu rõ chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ GPMB; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB (đặc biệt là của một số chủ đầu tư) còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng vận động nhân dân. Tình hình kinh tế những năm qua gặp khó khăn nên nhiều dự án bị đình trệ, chậm triển khai hoặc sau khi phê duyệt phương án lại không có kinh phí chi trả dẫn đến suy giảm niềm tin của nhân dân...

Nhiều giải pháp khắc phục

Khắc phục những hạn chế nêu trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xây dựng và ban hành Chương trình 06-CTr/HU ngày 1-12-2015 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý khai thác tiềm năng đất đai, bảo vệ môi trường và GPMB trên địa bàn huyện. UBND huyện phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng quy chế dân chủ trong công tác GPMB nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn. Do vậy, việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 06-CTr/HU và quy chế dân chủ trong công tác GPMB của huyện là nội dung rất quan trọng. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, hỗ trợ GPMB; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tâm tư và nguyện vọng chính đáng của người dân bị thu hồi đất; chủ động báo cáo kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, khó khăn trong chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB, bảo đảm công bằng giữa người chấp hành chính sách và người không chấp hành nhằm hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

Đặc biệt trong thời gian tới cần thực hiện tốt nhiệm vụ chủ đầu tư GPMB tạo quỹ đất sạch để đầu tư hoàn thiện khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (trục Nhật Tân - Nội Bài) được UBND thành phố phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 2-12-2015 theo cơ chế đặc thù được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg ngày 29-11-2015. Trước mắt hoàn thành công tác GPMB các dự án xây dựng Khu công viên văn hóa Kim Quy, dự án xây dựng Khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố và dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia mới tại Đông Anh theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố...

Từ năm 2010 đến tháng 9-2016, trên địa bàn Đông Anh có hơn 150 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội... phải thu hồi hơn 1.000ha đất, liên quan hơn 10.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, huyện đã hoàn thành công tác GPMB 73 dự án, bàn giao chủ đầu tư hơn 400ha, chi trả hơn 2.000 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư cho gần 400 hộ dân; trong đó có nhiều dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường dẫn và đường nối cầu Nhật Tân đi Sân bay quốc tế Nội Bài, quốc lộ 3 mới, đường 5 kéo dài, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương...

Kim Nhuệ