Huyện Định Quán hoàn thiện hồ sơ huyện nông thôn mới nâng cao

Theo báo cáo của UBND H.Định Quán, đến nay, toàn huyện có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, đạt tỷ lệ 100% tổng số xã toàn huyện; có 3 xã đạt NTM kiểu mẫu. Về xây dựng huyện NTM nâng cao trong năm 2023, địa phương đã đạt 37/38 chỉ tiêu.

Nông dân xã Thanh Sơn, H.Định Quán ra quân trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: B.Nguyên

Nông dân xã Thanh Sơn, H.Định Quán ra quân trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: B.Nguyên

Huyện đã hoàn thành hồ sơ chứng minh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023 và gửi các sở, ngành của tỉnh thẩm định, công nhận và đã có 16/21 sở, ngành có ý kiến đánh giá. Còn lại 5 hồ sơ đang còn phải chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến đóng góp của các sở, ngành còn lại, dự kiến hoàn thành trong tháng 2-2024. Huyện đã tổ chức lấy ý kiến người dân tại 87 ấp của 13 xã với tổng số hộ gia đình được lấy ý kiến đạt hơn 79% trên tổng số hộ dân.

Địa phương đang tiếp tục khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng duy trì, giữ vững 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, TT.Định Quán đạt chuẩn đô thị văn minh… để đề nghị xét, thẩm tra công nhận H.Định Quán đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị phát động các phong trào tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202402/huyen-dinh-quan-hoan-thien-ho-so-huyen-nong-thon-moi-nang-cao-96261d3/