Huyện Đak Pơ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng thi công Quốc lộ 19

Ngày 16/6, theo nguồn tin của Báo UBND huyện Đak Pơ đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (đoạn Km90-Km108) trên địa bàn huyện.

Cụ thể, Báo cáo số 26/UBND-TNMT ngày 14/6 của UBND huyện Đak Pơ được thực hiện theo Công văn số 1245/UBND-CNXD ngày 25/5/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90 - Km108 trên địa bàn huyện.

Về quy mô dự án, tổng chiều dài tuyến khoảng 18km, bắt đầu từ Km90+000 đến Km108+000, đi qua địa bàn UBND thị trấn Đak Pơ, UBND các xã An Thành, Hà Tam. Trong đó, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 36 hộ, bao gồm: 16 hộ dân thuộc quỹ đất Trung tâm giống bò giao lại địa phương quản lý; 20 hộ phải thu hồi đất.

Về tiến độ thực hiện công tác GPMB, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ: Đến ngày 17/5, Công ty Điện lực Gia Lai đã hoàn thành di dời 23/23 trụ điện.

Đối với 16 hộ dân có đất thuộc quỹ đất Trung tâm giống bò giao lại địa phương quản lý, tính đến ngày báo cáo UBND huyện đã phê duyệt 02 phương án, thực hiện chi trả tiền theo quy định; bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Đường Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đak Pơ. (Ảnh: Thùy Dung)

Đường Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đak Pơ. (Ảnh: Thùy Dung)

Còn lại 20 hộ có đất thu hồi, đã có 20/20 trường hợp thống nhất với phương án bồi thường. Hiện Hội đồng bồi thường GPMB Dự án đang hoàn thiện phương án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Về công tác bàn giao mặt bằng, tại Km103+660 - Km103+680 (dài 20m), gồm hàng rào, sân bê tông của 01 hộ dân thuộc phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngày 11/6/2024, UBND huyện đã có văn bản trả lời đơn cho hộ.

Ngày 13/6/2024, qua đối thoại, hộ đã thống nhất bàn giao mặt bằng thi công dự án. Như vậy đến nay, chiều dài tuyến đã bàn giao thi công 17,5/18 km (đạt 97%).

Riêng đối với các vị trí chưa bàn giao (chiều dài khoảng 500m), gồm: Tại Km102+010-Km102+030 (dài 20m), vướng một phần nhà ở bà Phạm Thị Nhâm thuộc phạm vi đất hành lang an toàn Quốc lộ 19 (cũ). Ngày 31/5/2024, UBND huyện đã phối hợp với Ban quản lý Dự án 2, đơn vị thi công, hộ bà Nhâm để đo đạc xác định mức độ ảnh hưởng đến nhà ở của hộ.

Ngày 07/6/2024, UBND huyện mời làm việc để tuyên truyền, vận động, nhưng hộ đề nghị xem xét bồi thường nhà ở. Hiện nay, UBND huyện đang xem xét các điều kiện bồi thường phần nhà ở thuộc phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ.

Tại Km102+680 - Km103+160 (dài 480m trái tuyến, đoạn nắn tuyến), có 3 nhà ở và đất nông nghiệp, đến nay đã có 7/7 hộ thống nhất phương án bồi thường. UBND huyện đang vận động bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Tại Km106+630, rãnh dọc B:1m thoát nước từ đường QL19 vào suối tự nhiên: có 02 hộ bị ảnh hưởng, đã thống nhất phương án bồi thường, UBND huyện đang vận động bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Trước đó, vào ngày 25/5/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã ban hành Văn bản số 1245/UBND-CNXD phê bình UBND huyện Đak Pơ chậm trễ trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án án trên, chưa tập trung hết nhân lực để đẩy nhanh, xử lý dứt điểm một số vị trí còn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án trên.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ra “tối hậu thư” yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15/6/2024.

Cùng với đó, trước vấn đề cấp bách của nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công Quốc lộ 19 về đích đúng tiến độ, đồng chí Nguyễn Hữu Quế cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường nắm tiến độ hàng ngày, hàng tuần để kịp thời đôn đốc UBND huyện Đak Pơ đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB dự án trên; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024 và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu tiếp tục chậm trễ xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của địa phương.

Trần Sỹ

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/huyen-dak-po-co-ban-hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-thi-cong-quoc-lo-19-436368.html