Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Còn tồn đọng 25 kiến nghị chưa được giải quyết

 Sáng 20/9, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Con Cuông theo kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay. Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: M.H

Sáng 20/9, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Con Cuông theo kế hoạch giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay. Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: M.H

Trước khi làm việc với UBND huyện Con Cuông, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp khảo sát thực tế, lắng nghe tâm tư của người dân liên quan đến hoạt động của Dự án Thủy điện Chi Khê gây sụt lún, nứt nẻ các công trình và nguồn nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường; nắm bắt quan điểm xử lý của cơ quan, đơn vị trong giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân; những kiến nghị, đề xuất đối với các cấp, các ngành.

Đoàn cũng dành thời gian khảo sát việc chuyển giao đất từ Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An về cho địa phương quản lý và bàn giao, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại xã Bồng Khê.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trực tiếp khảo sát, lắng nghe ý kiến người dân xã Chi Khê. Ảnh: M.H

Kiến nghị nâng trách nhiệm và thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh

Làm việc với UBND huyện Con Cuông, theo báo cáo của huyện, công tác tiếp thu, phối hợp giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn được địa phương quan tâm, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ngoài giải quyết các ý kiến cụ thể của cử tri, trên cơ sở phản ánh, đề xuất của cử tri, những vấn đề mang tính phổ quát ở nhiều địa bàn hoặc ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như nhu cầu chính đáng của nhiều người dân; UBND huyện đã phối hợp với HĐND huyện và các đơn vị bàn giải pháp tháo gỡ. Như công tác quản lý đất đai; quản lý, bảo vệ rừng; vệ sinh môi trường, giải phóng hành lang an toàn giao thông; giải phóng mặt bằng một số dự án…

Đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: M.H

UBND huyện Con Cuông khẳng định, hầu hết kiến nghị, nguyện vọng của cử tri là chính đáng; tuy nhiên, vẫn còn 25 ý kiến, kiến nghị của cử tri chậm hoặc giải quyết chưa dứt điểm. Bên cạnh nguyên nhân liên quan đến việc bố trí nguồn lực đầu tư công thì một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Quan tâm xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị của cử tri

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Con Cuông, tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị huyện giải trình, làm rõ kết quả, cách thức giải quyết, những vướng mắc, khó khăn và đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết một số kiến nghị cụ thể của cử tri.

Các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Con Cuông giải trình một số vấn đề quan tâm; lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện Con Cuông trực tiếp giải trình nội dung đoàn giám sát đặt ra. Ảnh: M.H

Đáng quan tâm là việc thu hồi, chuyển giao đất từ Công ty Lâm nghiệp Con Cuông đang quản lý để giao cho nhân dân sản xuất và Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An về cho địa phương quản lý, bàn giao gắn với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đó còn là công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng như xử lý các vấn đề phát sinh, như tình trạng ngập nước ảnh hưởng đến các công trình, sinh hoạt và ô nhiễm môi trường sống của một số hộ dân liên quan đến Dự án Thủy điện Chi Khê; việc giải quyết kiến nghị của cử tri về xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Châu Khê đến bản Diềm…

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông nêu còn 25 kiến nghị của cử tri còn tồn đọng. Ảnh: M.H

Trực tiếp giải trình một số nội dung Đoàn giám sát đặt ra, Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông Lương Đình Việt kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri theo Quyết định số 25 của UBND tỉnh; bởi thực tiễn hiện nay, trong quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri, có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện, song để thực hiện được phải là thẩm quyền của các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất từ các nông, lâm trường; đồng thời, xem xét, thu hồi những diện tích nằm trong quy hoạch đô thị huyện Con Cuông bàn giao về cho địa phương quản lý.

Đồng chí Lương Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông đề xuất tỉnh sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri. Ảnh: M.H

Trên cơ sở giải trình, đề xuất huyện Con Cuông, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị huyện Con Cuông rà soát các nội dung kiến nghị, đề xuất của cử tri chưa được giải quyết triệt để, để vừa không bỏ sót nội dung, vừa xác định lộ trình và quyết liệt theo đuổi việc giải quyết.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: M.H

Cùng với đó, huyện cần tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật của Trung ương và tỉnh, nhất là Quyết định số 25 của UBND tỉnh trong giải quyết kiến nghị của cử tri nói chung và vướng mắc trong giải quyết từng kiến nghị cụ thể; kể cả mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết kiến nghị của cử tri để kiến nghị các cấp, các ngành tháo gỡ.

Một ngôi nhà dân bị ngập tại xã Chi Khê. Ảnh: M.H

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/huyen-con-cuong-kien-nghi-tinh-sua-doi-quy-trinh-giai-quyet-kien-nghi-cu-tri-tang-trach-nhiem-cac-so-nganh-post276779.html