Huyện Cẩm Thủy có nhiều giải pháp giúp Nhân dân phát triển kinh tế

Để nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Người dân xã Cẩm Châu thu hoạch cây gai xanh.

Một trong những giải pháp được Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đề ra để đưa kinh tế huyện nhà phát triển đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, huyện trên lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy, cách làm trong từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ngoài ra, huyện Cẩm Thủy cũng chỉ đạo Nhân dân thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp; lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để phát triển sản xuất, nhằm tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác...

Với những giải pháp phù hợp, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Bà Phạm Thị Thanh, xã Cẩm Tú, cho biết: Được sự chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ xã, năm 2017 gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi gần 9 ha đất kém năng suất sang trồng cây gai xanh. Mặc dù mới đưa vào trồng gần 4 năm nhưng cây gai xanh đang cho hiệu quả kinh tế cao so với một số cây trồng khác, bởi lá cây dùng làm bánh gai, vỏ cây làm nguyên liệu sản xuất vải, thân có thể làm nấm, mộc nhĩ, phân vi sinh... một năm thu hoạch từ 4 đến 5 lứa, năng suất đạt từ 20 - 25 tấn/ha, thu nhập bình quân từ 50 - 80 triệu đồng/ha/năm.

Hiện nay trên địa bàn xã Cẩm Tú có khoảng 15 hộ gia đình đang trồng cây gai xanh với thu nhập bình quân từ 100 - 600 triệu đồng/năm. Xã Cẩm Tú phấn đầu từ nay đến cuối năm 2021 sẽ phát triển thêm khoảng 50 ha cây gai xanh, qua đó góp phần nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho Nhân dân địa phương.

Nhận thấy cây gai xanh có giá trị tích cực, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân, huyện Cẩm Thủy đã tập trung mở rộng diện tích và coi đây là cây trồng chủ lực. Trong đó, năm 2021 phấn đấu phát triển khoảng 300 ha cây gai xanh. Để đạt kế hoạch trên, huyện sẽ hỗ trợ, khuyến khích các địa phương làm tốt các mô hình thí điểm; tạo điều kiện cho cán bộ, Nhân dân được tiếp cận với các mô hình trồng cây gai xanh hiệu quả để học tập, làm theo; hướng dẫn các hộ dân tham gia vào HTX, thành lập doanh nghiệp để sản xuất cây gai xanh; ưu tiên phát triển những diện tích có đủ điều kiện đầu tư thâm canh, người dân có trình độ sản xuất, có khả năng đầu tư, coi đây là mô hình trọng điểm tạo tiền đề cho sự phát triển trong thời gian tới...

Cùng với việc phát triển cây trồng chủ lực, huyện Cẩm Thủy còn thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích Nhân dân tích tụ ruộng đất, đầu tư phát triển sản xuất theo hướng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới đồng bộ; xây dựng chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân...

Từ cách làm trên, đến nay huyện Cẩm Thủy đã chuyển đổi linh hoạt gần 1.300 ha đất lúa kém năng suất sang trồng mía; chuyển đổi 1.500 ha đất bãi ven sông, đất bãi màu sang trồng ngô và một số cây trồng khác. Các vùng chuyển đổi cây trồng bước đầu hình thành và mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: vùng chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu ở các xã Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Bình, Cẩm Giang, Cẩm Phong, Cẩm Phú, với một số sản phẩm, như bí xanh, bí đỏ, ớt... mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá ở xã Cẩm Vân...

Với những giải pháp đúng đắn, mục tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp được đề ra, tin tưởng rằng, đời sống vật chất của người dân huyện Cẩm Thủy ngày càng được nâng lên.

Bài và ảnh: Gia Bảo

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/huyen-cam-thuy-co-nhieu-giai-phap-giup-nhan-dan-phat-trien-kinh-te/136071.htm