Huyện Cái Bè: Quan tâm, phát triển cơ sở vật chất giáo dục

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tích cực chăm lo cho giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Một trong những giải pháp trọng tâm là ngành GD-ĐT huyện đã sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục..., ưu tiên nguồn lực đầu tư kiên cố hóa trường lớp, đạt chuẩn cơ sở vật chất tất cả các bậc học trên địa bàn huyện.

Trường Tiểu học - THCS Hậu Mỹ Phú được đầu tư, quan tâm xây dựng theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

Xác định GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Bè đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GD-ĐT.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã được Huyện ủy Cái Bè cụ thể hóa bằng Đề án 02 và Kế hoạch 133 của UBND huyện Cái Bè để triển khai thực hiện. Kết quả, tổng số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trước khi sắp xếp có 82 đơn vị, hiện còn 68 đơn vị, đã giảm 14 đơn vị.

Bên cạnh đó, vấn đề tập trung đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục chính là một định hướng sát thực tế, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đối với sự nghiệp GD-ĐT. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trên địa bàn huyện được đầu tư, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đặc biệt quan tâm thực hiện. Đối với 24 xã trên địa bàn huyện, có 68 trường công lập từ bậc mầm non đến THCS. Hiện tại, 68/68 (tỷ lệ 100%) trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức tối thiểu trở lên; 44/68 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 64,71%; trong đó bậc mầm non 17 trường, tỷ lệ 64%; tiểu học 17 trường, tỷ lệ 83%; THCS 10 trường, tỷ lệ 43,47%.

Về những nhiệm vụ phát triển GD-ĐT trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi huyện Cái Bè được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, bên cạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, ngành GD-ĐT huyện sẽ tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát triển, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới và hệ thống giáo dục; tăng cường bố trí quỹ đất để đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất trường lớp theo tiêu chuẩn quốc gia, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; chú trọng hoàn thiện chính sách phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập phù hợp với xu thế chung và phù hợp thực tiễn của địa phương.

Cùng với đó, ngành GD-ĐT huyện sẽ đổi mới công tác quản lý, thực hiện tốt chuyển đổi số trong giáo dục; đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; đổi mới căn bản phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực phát triển giáo dục và chủ động hội nhập quốc tế."

TRƯỞNG PHÒNG GD-ĐT HUYỆN CÁI BÈ PHẠM HÙNG THÁI

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, bằng các nguồn vốn, huyện Cái Bè đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 31 trường học, trong đó mầm non 15 trường, tiểu học 5 trường, THCS 11 trường, tổng kinh phí 983 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện, chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vận động.

Riêng năm 2023, huyện Cái Bè xây dựng 4 trường THCS với kinh phí trên 133 tỷ đồng; trong đó, xây dựng mới 730 phòng học, 372 phòng hành chính, 288 phòng học bộ môn, tạo điều kiện cho 42 trường đạt chuẩn quốc gia, 24/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các trường còn lại tiếp tục quan tâm đầu tư để đạt chuẩn về cơ sở vật chất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cái Bè Phạm Hùng Thái, là huyện có địa bàn rộng, trường học chiếm số lượng lớn, nhờ vào sự quan tâm, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, chất lượng GD-ĐT của huyện đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung.

Có 24/24 xã đảm bảo đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt từ 100%, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Năm học 2022-2023, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,8%; có gần 90% học sinh tiếp tục học ở bậc cao hơn.

Trường Tiểu học và THCS Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè được xây dựng mới đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 1.000 học sinh trên địa bàn xã Hậu Mỹ Phú. Trường được xây dựng mới trên diện tích trên 8.000 m2 với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng gồm: Khối lớp THCS và hành chính với diện tích 520 m2, gồm 1 trệt, 3 lầu; khối lớp tiểu học gồm 461 m2, gồm 1 trệt, 3 lầu; khối hành chính và bộ môn với diện tích 425 m2, gồm 1 trệt, 3 lầu; nhà đa năng với diện tích 684 m².

Cô Lê Thị Kịp, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ở ngôi trường mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Trong thời gian tới, trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, tăng cường đổi mới công tác quản lý.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua công tác vận động các nhà hảo tâm; các thầy, cô giáo, học sinh đoàn kết, không ngừng nỗ lực trong dạy và học, quyết tâm xây dựng trường trở thành địa chỉ tin cậy của người dân địa phương.

ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202404/huyen-cai-be-quan-tam-phat-trien-co-so-vat-chat-giao-duc-1008094/