Hủy niêm yết tự nguyện, KHA sẽ mua lại cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 25-30%

Công ty sẽ chuyển sang giao dịch tại UPCoM và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (Khahomex – HoSE: KHA) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HoSE, đăng ký trên UPCoM và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo đó, cổ đông đã thông qua việc hủy niêm yết hơn 14,1 triệu cp KHA trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết - UPCoM.

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho cổ đông, KHA lên kế hoạch mua cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ khoảng 25-30% trên tổng số cổ phần biểu quyết đã phát hành mà không cần thực hiện việc chào mua công khai.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại là hơn 4,2 triệu cp, giá mua sẽ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ BCTC đã kiểm toán tháng 6/2017.

Với giá khoảng 27.000 đồng/cp như hiện nay, số tiền mà KHA dự tính bỏ ra là trên 114 tỷ đồng. Tính đến 30/06, công ty có 128,9 tỷ thặng dư vốn cổ phần và 73,6 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng quyết định bầu bổ sung ông Nguyễn Phan Khang và ông Trần Thái Phong (Tổng giám đốc) làm thành viên HĐQT; ông Trương Ngọc Hoài Thương làm thành viên BKS. Trước đó bà Nguyễn Ngọc Hạnh đã thôi làm thành viên HĐQT vào cuối tháng 9.

Kế hoạch doanh thu năm 2017 của công ty là 93 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 37 tỷ đồng, giảm lần lượt 34% và 10% so với thực hiện năm 2016. Trong 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 57,4 tỷ doanh thu và 27 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Huy Lê