Huy động vốn kích cầu làm thâm hụt 12% GDP?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chính phủ có thể huy động nguồn vốn từ 1-6 tỷ USD để kích cầu nhưng mức thâm hụt ngân sách sẽ tăng rất cao khoảng 8-12%GDP.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=119858