Huy động vốn khi chưa xây xong móng là vi phạm luật

    Gốc

    Hanoinet - Mới đây, Bộ Xây dựng đã có ý kiến với Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về xử lý vi phạm trong việc huy động vốn đối với các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=39061