Huy động trên 30 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Chiều 7/11, UBND tỉnh Nghệ An họp Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG, giai đoạn 2016 - 2020; quy chế hoạt động của ban và quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình MTQG; kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban các chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng và lãnh đạo các sở: Kế hoạch Đầu tư; Xây dựng; Y tế; LĐTB-XH và NN & PTNT.

Huy động trên 30 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi họp.

Đánh giá của Sở NN&PTNT cho thấy, giai đoạn 2010 - 2015 toàn tỉnh đã có 112 xã đạt chuẩn NTM, 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; bình quân đã đạt 12,27 tiêu chí/xã, tăng 8,63 tiêu chí/xã so với năm 2010. Toàn tỉnh đã huy động được hpn 20 nghìn tỷ đồng đầu tư vào xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hpn 6,5 nghìn tỷ đồng.

Huy động trên 30 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Mục tiêu đến năm 2020, có 65% số xã đạt tiêu chí giao thông, 100% số xã đạt tiêu chí điện, 95% dan số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn Bộ y tế; 100% trường học và trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. 80% số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất trường học; 90% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 75% số xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 80% số xã có trung tâm văn hóa, thể thao xã; 70% số thôn có nhà văn hóa, khu thể thao; 80% số xã đạt tiêu chí thu nhập và tiêu chí lao động, việc làm; 85% số xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất; 60% số xã đạt tiêu chi hộ nghèo; 80% số xã đạ tiêu chí giáo dục; 75% số xã đạt tiêu chí văn hóa; 70% số xã đạt tiêu chí môi trường; 95% số xã đạt tiêu chí hệ thống chính trị.

Phấn đấu đến năm 2020 có 77 thôn, bản đạt chuẩn NTM tại các xã vùng đặc biệt khó khăn. Mục tiếu đến năm 2020 toàn tỉnh huy động trên 30 nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM; phấn đấu có 255 (59%) xã đạt chuẩn NTM; 3 xã đạt NTM kiểu mẫu. Trong giai đoạn này, UBND tỉnh tiếp tục các cơ chế hỗ trợ trong xây dựng NTM phù hợp.

Huy động trên 30 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, cần điều chỉnh nguồn vốn lồng nghép các chương trình dự án và vốn vay tín dụng đầu tư vào xây dựng NTM cho phù hợp trong giai đoạn tới.

Đối với chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân giảm từ 2 - 3%/năm, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó các huyện theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, mỗi năm giảm từ 4 - 5%. Đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với cuối năm 2015.

Huy động trên 30 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4

Nghề dệt thổ cẩm góp phần tăng thu nhập cho người dân bản Hoa Tiến 1 (xã Châu Tiến, Quỳ Châu).

Để đạt được mục tiêu đó, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Huy động trên 30 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo cho rằng, mục tiêu đặt ra 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân, 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn NTM là khó đạt, vì quá cao.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Thống nhất kiện toàn thành lập ban chỉ đạo chương trình. Sở kế hoạch đầu tư hoàn thiện, ban hành văn bản quy chế hoạt động, hoàn trong tháng 11.

Giao cho Sở NN&PTNT kiện toàn văn phòng điều phối xây dựng NTM; Sở LĐTB - XH và Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu thành lập tổ giúp việc cho ban chỉ đạo.

Đề nghị các cơ quan thường trực rà lại các cơ chế chính sách đã có để bắt tay vào cơ chế chính sách mới của Chính phủ.

Huy động trên 30 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6

Bà con bản Mường Ham, xã Châu Cường (Quỳ Hợp) làm đường giao thông NTM.

Trước mắt, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh tiến hành thẩm định các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM để UBND tỉnh công nhận. Tổ chức một số hoạt động về chương trình xóa đói giảm nghèo; Tết “Vì người nghèo”; hỗ trợ người nghèo mùa giáp hạt…

Xuân Hoàng