Huy động tối đa lực lượng vớt cá chết Hồ Tây

Vài ngày qua, người dân Hà Nội phải chứng kiến cảnh tượng cá Hồ Tây chết bất thường với số lượng lớn. Cá chết trắng nổi lên khắp mặt hồ, mùi hôi tanh, hôi thối bốc lên nồng nặc. Mặc dù các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tiến hành công tác thu vớt cá tại Hồ Tây cũng như tiến hành xử lý xác cá chết để trả lại môi trường sinh thái. Tuy nhiên, với số lượng cá chết chưa có dấu hiệu giảm, các đơn vị này cho biết vẫn còn lo ngại tình trạng cá còn chết nổi lên nữa hay không.