Huy động thêm được hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 12-9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Kết quả, huy động được 4.050 tỷ đồng.

KBNN đã huy động được hơn 113.700 tỷ đồng qua đấu thầu tại HNX (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Theo HNX, tổng khối lượng gọi thầu là 5.000 tỷ đồng tại 4 kỳ hạn. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 15 năm và 10 năm cùng có khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng, số còn lại chia đều cho trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 30 năm.

6 thành viên dự thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Kết quả, huy động được 1.650 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,71%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,71%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm thu hút 5 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,97%/năm, tăng 0,05%/năm. Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,97%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018 đến nay, KBNN huy động được hơn 113.700 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

T.Hương