Huy động thêm 900 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng mời thầu 1.500 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn là 5 năm, 10 năm và 15 năm. Mỗi loại kỳ hạn có khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng.

Huy động thêm 900 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ - Ảnh 1

Ảnh Internet

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.350 tỷ đồng. Kết quả là đã huy động được 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,15%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.050 tỷ đồng. Kết quả là 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này được huy động với lãi suất trúng thầu 6,80%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 900 tỷ đồng. Kết quả là huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,68%/năm.

Kể từ đầu năm 2016, NHCSXH đã huy động thành công 11.726 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.

H.Bình