Huy động thành công 8.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(HQ Online)- Ngày 5-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (4.000 tỷ đồng).

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công hơn 258.520 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX. Ảnh Internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.321 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,50-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 4,90%/năm, thấp hơn 0,86%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31-8-2016).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.551 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,10-8,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,20%/năm, thấp hơn 0,74%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22-6-2016).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.451 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,65-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,72%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14-9-2016).

Phiên thầu chính trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.213 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,95-9,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,98%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14-9-2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.200 tỷ đồng, có 3 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.322 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 1.200 tỷ đồng.

Được biết, kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công hơn 258.520 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.