Huy động tài chính cho cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu

Nhân dịp tham dự Hội nghị COP28 tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), chiều 01/12, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ông Bill Winters, Tổng Giám đốc toàn cầu Standard Chartered đã đồng chủ trì sự kiện 'Huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/huy-dong-tai-chinh-cho-cam-ket-cua-viet-nam-ve-bien-doi-khi-hau-103229.htm