Huy động sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác dân vận

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị các cơ quan Ban Dân vận và lực lượng Công an, Quân đội các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác dân vận để đảm bảo hiệu quả.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 29/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận với lực lượng vũ trang năm 2022.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 2022, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai các nội dung Chương trình phối hợp công tác dân vận đồng bộ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết quả thực hiện đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống dân vận; nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao khả năng phối hợp giải quyết các vụ việc từ cơ sở, nhất là ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn chiến lược; chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, đối phó với dịch bệnh, giữ gìn ổn định an ninh, trật tự xã hội.

Hệ thống dân vận, lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc, không để xảy ra “điểm nóng”.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang chú trọng hướng về cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được xây dựng mới và duy trì hiệu quả trên các lĩnh vực,… góp phần củng cố niềm tin và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an, Quân đội; huy động được sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Lực lượng Quân đội tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban Dân vận các địa phương tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo… Tham gia hỗ trợ nhân dân hơn 950.000 ngày công; tu sửa, nâng cấp hơn 900 km đường nông thôn, kênh mương thủy lợi; chăm sóc, thu hoạch hơn 3.000ha hoa, màu; xây, sửa chữa gần 900 trường học; nhận đỡ đầu 3.582 cháu học sinh nghèo, vượt khó khu vực biên giới; nhận 359 con nuôi đồn biên phòng; tặng 400 máy tính bảng, 30 bộ máy tính bàn, sách vở, đồ dùng học tập trị giá trên 7 tỷ đồng; mở 130 lớp tình thương, xóa mù chữ cho gần 3.000 người. Tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 1.500.000 đối tượng/20 tỷ đồng; hỗ trợ 10.000 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 15 tỷ đồng; xây dựng 3.400 nhà đồng đội, nhà cho người nghèo, nhà đại đoàn kết trị giá 250 tỷ đồng. Huy đông hơn 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 1.000 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai…

Lực lượng Công an thường xuyên tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, tham gia các tổ chức công tác xuống địa bàn nắm tình hình, trao đổi thông tin. Trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết nhiều vụ việc phức tạp; vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng chống khủng bố, tố giác tội phạm,… góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình phối hợp vẫn còn những hạn chế. Đó là công tác nắm tình hình nhân dân có nơi, có lúc chưa sâu sát, nhất là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, trật tự, dẫn tới tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vụ việc xảy ra ở cơ sở có lúc có nơi chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân có lúc, có nơi chưa thật sự nhịp nhàng. Nhận thức của một số cấp ủy, chỉ huy các đơn vị về công tác dân vận vẫn còn chưa thật sự đúng mức…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu làm rõ những kết quả đã đạt được, phân tích những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các giải pháp để công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận lực lượng vũ trang ngày càng tốt hơn. Các đại biểu nhấn mạnh việc phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, không để xảy ra những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, dễ tạo thành “điểm nóng”. Tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn nhặn các đối tượng phản động móc nối, lôi kéo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu nhấn mạnh đến việc phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở; triển khai thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chương trình phối hợp công tác dân vận nhằm tạo chuyển biến mạnh mữ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị trong thời gian tới, các bên tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang.

Đồng thời, chỉ đạo Ban Dân vận và lực lượng Công an, Quân đội các cấp chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác dân vận để đảm bảo hiệu quả. Tích cực phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội nhất là trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương lưu ý, phối hợp nâng cao nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ chuyên trách làm công tác dân vận; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trọng tâm là bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thống nhấttổ chức đoàn liên ngành gồm Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp tại một số địa phương, đơn vị. Giao Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các bên xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực.../.

Thu Hà

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/huy-dong-suc-manh-tong-hop-trong-tien-hanh-cong-tac-dan-van-628898.html