Huy động hỗ trợ quốc tế trên 1 tỷ USD ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 25-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu chủ trì “Diễn đàn Đối thoại chính sách cấp cao giữa Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu và các đối tác phát triển”.

Huy động hỗ trợ quốc tế trên 1 tỷ USD ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh 1

Biến đổi khí hậu gây hạn hạn nặng ở Việt Nam

Diễn đàn do Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng hòa liên bang Đức (BMUB) ủy quyền Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ tổ chức.

Thỏa thuận Paris về khí hậu đã được các quốc gia thông qua tại COP21 tháng 12-2015. Hiện Thỏa thuận Paris đã được 83 quốc gia phê chuẩn hoặc phê duyệt và chính thức có hiệu lực từ ngày 4-11-2016.

Là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, cùng với nỗ lực hoàn thiện các thủ tục pháp lý để phê duyệt Thỏa thuận Paris trong năm 2016, Việt Nam đã tích cực xây dựng Kế hoạch đến 2030 nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam. Để triển khai thực hiện kế hoạch, bên cạnh nỗ lực của Việt Nam, rất cần có sự ủng hỗ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Diễn đàn đối thoại lần này nhằm trao đổi giữa các thành viên Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu với các đối tác phát triển về những nỗ lực của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận Paris trên cơ sở những thông tin khoa học mới nhất về tác động của biến đổi khí hậu đến Việt Nam.

Các nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra, biến đổi khí hậu đã diễn ra nhanh hơn so với các dự báo trước đây. Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các yêu cầu do Thỏa thuận Paris quy định. Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính hệ thống về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường nguồn lực, minh bạch trong các hoạt động ứng phó và hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu và tăng cường quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020 sẽ là một trong những phương tiện quan trọng để thực hiện Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam. Chương trình SP-RCC giai đoạn 2016-2020 đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa các thành tựu đạt được của Chương trình giai đoạn 2009-2015 đồng thời gắn chặt với các ưu tiên của Việt Nam và các yêu cầu do Thỏa thuận Paris quy định.

Thông qua chương trình SP-RCC, các đối tác phát triển sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách, tăng cường năng lực, thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Giai đoạn 2009 đến 2015, Chương trình đã xây dựng và triển khai thực hiện trên 300 nội dung chính sách, huy động hỗ trợ quốc tế được trên 1 tỷ USD. Giai đoạn 2016-2020 tập trung vào thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam, với nguồn vốn huy động được thông qua Chương trình dự kiến cho năm 2016, 2017 và 2018 là gần 500 triệu USD.

X.Đăng