Huy động các nguồn lực cho kích cầu

Trong khi Bộ Công thương đang tích cực chuẩn bị các bước đi tiếp theo để thực hiện Đề án kích cầu thị trường nội địa, thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã báo cáo Chính phủ kế hoạch huy động tổng lực cho mục tiêu kích cầu đầu tư. [ + ]