Huy động ba nghìn tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa y tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Bộ Y tế, năm qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa với việc kêu gọi đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị phục vụ công tác điều trị. Đến nay, các bệnh viện công đã huy động khoảng ba nghìn tỷ đồng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141537&sub=62&top=39