Huy động 37.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong năm 2008

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008, được Quốc hội thông qua tại phiên họp sáng nay (12/11), trong năm 2008, sẽ phát hành tối đa 37.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/222577/Default.aspx