Huy chương vàng sản phẩm “Vì sức khỏe cộng đồng”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tại buổi lễ tôn vinh thương hiệu sản phẩm “Vì sức khỏe cộng đồng” do Bộ Y tế tổ chức mới đây tại TPHCM, các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp thuộc Tập đoàn NamYang (Hàn Quốc) một lần nữa được trao huy chương vàng sản phẩm “Vì sức khỏe cộng đồng”.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/ngoaithanh/2008/5/151027