Hủy bỏ kiểm dịch thủy sản

    Báo VOV
    4 đăng lạiGốc

    Việc dừng kiểm dịch chỉ tập trung vào mặt hàng thủy sản để giải tỏa tình trạng ách tắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu

    Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Công văn số 898, hướng dẫn tạm thời về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và thủy sản nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quyết định tạm thời dừng thực hiện. Theo ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y, việc dừng kiểm dịch chỉ tập trung vào mặt hàng thủy sản để giải tỏa tình trạng ách tắc cho các doanh nghiệp nhập khẩu theo đề nghị của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc tạm dừng kiểm dịch, thì các nguồn giống thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam lại không kiểm soát được. Trước tình hình này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Cục Thú y khẩn trương soạn thảo một văn bản mới để quản lý việc nhập khẩu các mặt hàng thủy sản theo hướng vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa kiểm soát được nguồn thủy sản gây dịch bệnh./. Theo SaiGonnews

    Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/huy-bo-kiem-dich-thuy-san/20098/119540.vov