HUT (mẹ): 9 tháng lãi sau thuế tăng vọt lên 287 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận năm

Trong quý III/2016, HUT đã ghi nhận doanh thu công ty mẹ đạt hơn 600 tỷ, tăng 729% so với cùng kỳ năm 2015 và Lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ tăng 1.480% so với năm 2015.

HUT (mẹ): 9 tháng lãi sau thuế tăng vọt lên 287 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 1

Ngày 26/10/2016, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tasco (mã HUT - HNX) đã có buổi họp tổng kết kết quả kinh doanh Quý III năm 2016.

Theo đó, trong quý III/2016, HUT đã ghi nhận kết quả kinh doanh rất ấn tượng với doanh thu công ty mẹ đạt hơn 600 tỷ, tăng 729% so với cùng kỳ năm 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt 143 tỷ tăng 1.480% so với năm 2015.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu bán hàng của công ty mẹ (HUT) đạt 1.625 tỷ tăng 411% so với cùng kỳ năm 2015 và LNST đạt 287 tỷ hoàn thành gần 80% kế hoạch 2016.

Với kết quả kinh doanh 9 tháng đã đạt được, Công ty dự kiến sẽ vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với doanh thu năm 2016 gần 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt trên 400 tỷ đồng.