Hươu lông đỏ dũng mãnh

Sư tử Leon muốn bắt vài con hươu để chén, nhưng con hươu đầu đàn với bộ lông đỏ và cặp sừng dài cản trở nó hết lần này tới lần khác.

Tố Như (Sưu tầm)