Hưởng ứng Tuần quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2009

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Sáng 27-4, tại Quảng trường 3-2 (TP Nam Định), Hội Nông dân Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Nam Định tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tuần quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2009. Tham dự có hơn 1.000 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, học sinh, sinh viên đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146336&sub=127&top=39