Hưởng ứng “Ngày thế giới rửa tay với xà phòng”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ Kabul đến Karachi, từ Delhi đến Dhaka, hàng triệu trẻ em sẽ cùng đồng loạt rửa tay và cam kết sẽ thực hiện phương pháp vệ sinh đơn giản và hiệu quả là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=102428