Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống ma túy

Ngày 25/6, tại một số tỉnh trong cả nước đã tổ chức các hoạt động để hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống ma túy (26/6).