Hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

Hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới năm 2024, Sở KH&CN đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày SHTT thế giới với nhiều nội dung và hình thức thiết thực, hiệu quả.

Nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ (SHTT) trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã chọn ngày 26/4 hằng năm là ngày SHTT thế giới.

Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã công bố chủ đề của ngày SHTT thế giới năm 2024 là SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững- Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo. Ngày SHTT thế giới năm 2024 là dịp để cộng đồng hiểu hơn về vai trò, vị trí của SHTT; tăng cường tác động của các giải pháp đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng tương lai chung với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tài sản trí tuệ được sinh ra từ sự đổi mới và sáng tạo. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa và thị trường ngày càng mở rộng, các doanh nghiệp bắt buộc phải không ngừng tạo ra những sản phẩm mới và khác biệt nhằm thu hút khách hàng. Do đó, doanh nghiệp phải tập trung tạo ra tài sản trí tuệ từ đổi mới và sáng tạo, tiến hành các biện pháp để bảo hộ phát huy giá trị của tài sản trí tuệ. Từ đó, gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Thực hiện: T.HẬU - T.NHÀN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/videos/202404/video-huong-ung-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-8f30089/