Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND về tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố năm 2017.

Ngày pháp luật năm 2017 có chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Theo đó, hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật tập trung từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11, trong đó tuần cao điểm từ ngày 6-11 đến ngày 11-11. UBND thành phố yêu cầu, các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động hưởng ứng cần chú trọng việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp…

Khánh Thu