Hướng tới xây dựng hệ thống bảo hiểm hiện đại

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Hướng tới xây dựng hệ thống bảo hiểm hiện đại - Ảnh 1

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Minh Thảo và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh quán triệt Chương trình phối hợp số 13 về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các đại biểu được giới thiệu các chuyên đề: tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội; chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý về dự thảo chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bổ sung chương trình phối hợp số 13).

Mục đích chương trình phối hợp giám sát bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nội dung phối hợp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm vận động "Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế", "Người lao động tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội" và gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Chương trình nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc giám sát và phản biện xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… hướng tới xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phúc Hằng (TTXVN)