Hướng tới trường Đại học Đức đầu tiên tại Việt Nam!

    Báo Nông Nghiệp VN
    Gốc

    (SVVN) Trong buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên với báo chí Việt Nam, tân Đại sứ Đức tại Việt Nam Rolf Schulze cho biết việc đàm phán để xây dựng trường đại học Đức tại Việt Nam đang tiến triển rất tốt. Đại sứ khẳng định một trong những trọng tâm trong nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam là phát triển hơn nữa hợp tác văn hóa và giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học.

    Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/DUHOC/7217.hht